Het einde is nu!

De 2012/ Maya hoax waait weer een beetje over, gelukkig. Beetje mosterd na de maaltijd, maar ik wil er toch nog even iets over kwijt.
Boeiend om te zien hoe daar mee omgegaan werd. Ik denk dat ik voor het eerst zo’n tien jaar geleden geconfronteerd werd met deze onzin. En het grappige is dat de mensen die daar toen over verkondigden het echt hadden over een doomsday, de apocalyps. Er zouden super vulkanen uitbreken, het aards magnetisch veld zou draaien, enorme tsunamies zouden ons land teisteren. We konden beter naar hoger gelegen plaatsen gaan verhuizen. Sommigen wilden zichzelf zelfs bewapenen om de gevaren van de totale maatschappelijke chaos te kunnen weerstaan.
Diezelfde mensen hebben de afgelopen jaren een wonderlijke transformatie (om dat woord maar eens te gebruiken) doorgemaakt. Van een Apocalyps zouden we in een overgang terecht komen, zouden we van materialisme naar meer spiritualiteit gaan. Zeiden de hippies dat 30 jaar geleden ook niet? We kwamen in het Waterman tijdperk.
Ik heb bezwaren tegen deze manier van denken. De gedachte verspreiden dat het einde dan en daar is, maakt mensen bang en zorgt er voor dat ze makkelijk te manipuleren zijn. Dat wordt ook op grote schaal gedaan, er is veel geld verdiend aan de 2012. Films, boeken, maar erger nog de goeroes die beweerden dat je je door hen kon laten redden.
Voor mij is het einde hier en nu. Trouwens het begin ook. Dat maakt dat ik probeer te leven vanuit de gedachte dat niets vanzelfsprekend is, en ben ik dankbaar voor alles wat er nu is.
Dat de aarde ooit ophoudt met ons is zo waar! Want niets is voor altijd. En wij maar proberen dat te controleren en te voorspellen. De kosmos lacht in haar vuistje voor zoveel naïviteit en hoogmoed.
Laten we intussen ons nu koesteren en proberen als echte rentmeesters zorg te dragen voor onze omgeving die we slechts te leen hebben. Wees vooral ieder moment blij dat de wereld niet vergaan is!

Advertenties