Coaching werknemer is toch geen weggegooid geld

Uit Express.be van 17 december 2013

  •  
Coaching van werknemers heeft een aanwijsbare positieve invloed op werknemers. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Universiteit Amsterdam. De Nederlandse onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes. Daarnaast kan er volgens de studie ook gewag worden gemaakt van een matige invloed op welzijn en veerkracht. De wetenschappers geven echter toe dat niet altijd kan worden bepaald waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verdere research uitsluitsel kunnen brengen.“Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend,” benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane, medewerkers aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit Amsterdam. “De wereldwijde coaching-industrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Alleen al in Nederland zijn veertigduizend coaches actief. Een gemiddelde coach kost ongeveer 500 dollar per uur. Toch bleven twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Uit een aantal casestudies kon wel een positieve impact worden afgeleid, maar het blijkt moeilijk te achterhalen waarom coaching efficiënt is.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die het succes van een coaching-project kunnen beïnvloeden. “Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s,” voeren de Nederlandse wetenschappers aan. Vastgesteld kon worden dat een goede coaching, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate kan worden gelinkt aan de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiënter instrumenten zijn dan de keuze van een specifieke methodologie.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat andere vakgebieden van de psychologie, zoals mentoring of psychotherapie, hebben uitgewezen dat het geloof in het nut van de therapeutische interventie op zich tot een positieve uitkomst kan leiden,” zeggen de wetenschappers nog. Bij de selectie van een coach zou men zich dus moeten afvragen of de betrokkene over de capaciteiten lijkt te beschikken om een grotere efficiëntie bij werknemers te genereren. (MH)

Advertenties

Het speelveld Ik!

Waarom laten we ons soms zo meeslepen door onze emoties en stemmingen?

Eigenlijk komt dat doordat onze geest een vergissing maakt. Onze geest vereenzelvigt zich met onze ervaringen. Of het nu gedachten zijn of zintuiglijke ervaringen, dat maakt voor onze geest niet zoveel uit. Onze geest kapselt die ervaring in en doet vervolgens net of ze van ons zijn, deel van ons uitmaken. Sterker nog, ons zijn. En dat is nu net de vergissing. Onze ervaringen hebben niets te maken met wie we zijn.

Doe maar eens de volgende oefening.

Ga eens in gedachte terug naar vanmorgen, toen je aan het ontbijt zat, of iedere andere min of meer neutrale gebeurtenis. Stap eens helemaal in dat moment. Zie wat je zag, hoor wat je hoorde, voel wat je voelde, proef, of ruik wat je vanmorgen proefde of rook. Op het moment dat je weer helemaal in die ervaring zit richt je je aandacht op de waarnemer. Wie neemt dit nu allemaal waar? Kijk als het ware in een spiegel. Draai de waarneming om van naar buiten naar naar binnen. Observeer je eigen geest. Blijf daar eens een paar seconden, zolang het ok is voor je.

Herhaal dit experiment eens met een herinnering van een tijd geleden. Eerst stap je zo volledig mogelijk in die ervaring, en dan keer je de ‘kijkrichting’ om.

Vergelijk nu eens beide oefeningen. Wat valt je dan op? Wat je zult zien is dat de ervaring wel heel verschillend kan zijn, maar dat het bewustzijn waarmee je de ervaringen bekijkt hetzelfde is gebleven. Je kunt zo goed opmerken dat jij de ervaring niet bent, maar eerder de ervaarder.

In de psychologie noemen ze dit het Zelf als context voor ervaringen, ipv de content (inhoud) van je ervaringen. Hoe meer je in staat bent om jezelf te zien als een speelruimte voor ervaringen, hoe minder je blijft plakken aan (negatieve) ervaringen.

Mindfulness training helpt je om dat speelveld open en ontvankelijk te houden zodat je het leven ten volle kunt ervaren.