Coaching werknemer is toch geen weggegooid geld

Uit Express.be van 17 december 2013

  •  
Coaching van werknemers heeft een aanwijsbare positieve invloed op werknemers. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Universiteit Amsterdam. De Nederlandse onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes. Daarnaast kan er volgens de studie ook gewag worden gemaakt van een matige invloed op welzijn en veerkracht. De wetenschappers geven echter toe dat niet altijd kan worden bepaald waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verdere research uitsluitsel kunnen brengen.“Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend,” benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Viane, medewerkers aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit Amsterdam. “De wereldwijde coaching-industrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Alleen al in Nederland zijn veertigduizend coaches actief. Een gemiddelde coach kost ongeveer 500 dollar per uur. Toch bleven twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Uit een aantal casestudies kon wel een positieve impact worden afgeleid, maar het blijkt moeilijk te achterhalen waarom coaching efficiënt is.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die het succes van een coaching-project kunnen beïnvloeden. “Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s,” voeren de Nederlandse wetenschappers aan. Vastgesteld kon worden dat een goede coaching, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate kan worden gelinkt aan de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiënter instrumenten zijn dan de keuze van een specifieke methodologie.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat andere vakgebieden van de psychologie, zoals mentoring of psychotherapie, hebben uitgewezen dat het geloof in het nut van de therapeutische interventie op zich tot een positieve uitkomst kan leiden,” zeggen de wetenschappers nog. Bij de selectie van een coach zou men zich dus moeten afvragen of de betrokkene over de capaciteiten lijkt te beschikken om een grotere efficiëntie bij werknemers te genereren. (MH)

Advertenties

Certificatie NLP-trainerschap

Hoewel ik niet zo van de diploma`s en de certificaten ben is dit er een die ik toch wel koester. Met een certificaat ben je iemand! 😉 Ik ben nu Internationaal gecertificeerd NLP trainer.

Ik ben gewoon wie ik ben, hoor. Daar heb ik dit certificaat niet voor nodig, maar het certificaat symboliseert iets voor mij. Het markeert een punt in mijn ontwikkeling. Het einde van de ene fase en het begin en een volgende fase. Het leven is een aaneenschakeling van dit soort momenten en de meeste gaan ongemerkt voorbij. Maar soms springt een moment in het oog. Dit was er zo een. In het trainingscentrum waar ik bij benadering zo`n 160 dagen doorgebracht heb. Me gelaafd heb aan de wijsheid van Eric Schneider en anderen. En de wijsheid die NLP me gebracht heeft. Voor mijn eigen proces, voor mijn vak als trainer en coach. Ook de plek waar ik twee jaar geleden de training Leiderschap en Spirituele ontwikkeling gegeven heb.

Mijn eindwerk gaat over Mindfulness en NLP. (Niet geheel verrassend) . En de certificering bestond uit het doen van een presentatie over het eindwerk en het ontvangen van feedback over het werk en de presentatie. Een spannende gebeurtenis. Daar sta je dan ….. voor een select gezelschap trainers en aankomend trainers. Gelukkig kwamen de woorden en kon ik daar echt zijn. En vervolgens kreeg ik liefdevolle feedback waar ik heel dankbaar voor ben!

Nu ga ik kijken hoe ik heel organisch vorm ga geven aan NLP binnen Mindable. Ik heb heel veel zin om mensen vanuit het heldere kader van NLP te gaan begeleiden in hun ontwikkeling. En zoals Eric Schneider het ook aangaf; het in ontvangst nemen van het certificaat betekent ook het aangaan van een commitment en een verantwoordelijkheid. Die voel ik ook. Hij voelt niet zwaar, juist licht en ruimtelijk en vreugdevol.

Het moment is in ieder geval weer NU. Of zoals staat in de Rubaiyat:

Een volle beker, lief, verlost het heden

van toekomstvrees en spijt om het verleden

En morgen? Morgen is mijn vluchtig uur

in `s werelds zevenduizend jaar vergleden.